Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Lầu 6 tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại 02839104479
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)