Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 6 - Đinh Tiên Hoàng - Hồng bàng - Hải Phòng
Điện thoại (031)3747338
Fax (031)3810507
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)