Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 2 phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0438253930
Fax 0438257383
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)