Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Phát hành và Kho quỹ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 49 - Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại (04)38244663;(04)38247469
Fax (04)39362693
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)