Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Phát triển công nghệ xây dựng ACI Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 142D, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại (04)362811084
Fax (04)362811094
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)