Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ chỉ huy quân sự Thành Phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 291 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838632290
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)