Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án 1
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 02 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 05013548007
Fax 05013548007
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)