Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LÂM THỊNH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 156 Trường Chinh, Phường 7, Thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại 0948499996
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)