Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng 3T
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ A5, Phan Chu TRinh, P.Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai
Điện thoại 0613942161
Fax 0613942161
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)