Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA huyện Điện Biên, tầng III trụ sở HĐND và UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Điện thoại (0230)3927217
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)