Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà EVN, số 11, Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại 02422148183
Fax 02435541371
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)