Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04)37558989
Fax (04)37481189
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)