Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ - Chi nhánh tại Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khối phố 3, Phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0915653253
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)