Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà xã hội - HUD.VN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 5, tòa nhà 21, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại 0436686610
Fax 0436686601
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)