Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)39440833
Fax (04)39440621
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)