Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA EVN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 11, Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 02466941634
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)