Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV cảng sông Tp. Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 223 Trần Văn Kiểu, phường 1, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838555260
Fax 0838559749
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)