Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Tp. Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 22 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Điện thoại 0316585999
Fax 0316279999
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)