Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng đô thị Việt Nam - Vinacity E&C
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 17, Ngõ 8, Phố Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 0462691973
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)