Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO PHƯƠNG NAM TẠI CẦN THƠ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 128, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại (0710)2484484
Fax (0710)3736940
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)