Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0439445555
Fax 0439445333
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)