Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (08)38410088
Fax (08)38411872
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)