Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA cấp nước Cần Giờ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ lầu 3 số 01 công trường Quốc Tế, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838227413
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)