Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quang Trung
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253872232
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)