Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân phường Tân Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 0966399818
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)