Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý duy tu hạ tầng đô thị
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 655 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại (04)37100221
Fax (04)37100221
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)