Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 380 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 02462638638
Fax 02462638638
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)