Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án giao thông II Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 13 đường Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa
Điện thoại 0373859218
Fax 0373859218
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)