Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG 579
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 94A, quốc lộ 61, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 07103918775
Fax 07103918776
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)