Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02439728089
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)