Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Tân Xuân
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 122 đường Lê Thị Hà, ấp chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838910429
Fax 0838910429
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)