Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tầng 9, tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0439331957
Fax 0439333037
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)