Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 4 Khu liên cơ - Số 3 Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại 0436521664
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)