Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án các công trình sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 299, đường Điện Biên Phủ nối dài, khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh
Điện thoại (0743)840739
Fax (0743)840849
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)