Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 53 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại (0710)3839955;
Fax (0710)3839970
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)