Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Bình Định
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 77, đường Lê Hồng Phong, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại (056)3814629
Fax (056)3814630
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)