Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM. CÔNG TY CỔ PHẦN. CÔNG TY ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NAM CÔN SƠN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Tỉnh lộ 44, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại (064) 3864100
Fax (064) 3864099
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)