Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ KHu I, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại (026)3880376
Fax (026)3880376
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)