Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thành phố Kon Tum
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 0606555458
Fax 0603913527
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)