Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Nước Thuận Thành
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NInh
Điện thoại 02413865998
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)