Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 672 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại 02466592247
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)