Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 102, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại (024)33554882
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)