Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng Trụ sở
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 15A Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543837053
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)