Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA 1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0835267497
Fax 0835267497
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)