Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình giao thông Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 1 - Đường Nguyễn Tất Thành - Phường 1 - Thành Phố Bạc Liêu
Điện thoại (0781)3824061
Fax (0781)3824061
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)