Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẮK MIL
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 09 - LÊ DUẨN - THỊ TRẤN ĐẮK MIL - HUYỆN ĐẮK MIL - TỈNH ĐẮK NÔNG
Điện thoại (0501)3750669
Fax (0501)3750669
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)