Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty xăng dầu khu vực II
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng 332-335 tầng 3, Số 15 Lê Duẩn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838292081
Fax 0838222082
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)