Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đoàn kinh tế quốc phòng 79
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại (052)3997869
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)