Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm định - Tư vấn xây dựng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 5E đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 06502211104
Fax 06503856321
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)