Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA các công trình huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
Điện thoại 02303891341
Fax 02303891366
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)